Buka u radnoj sredini

Bezbednost i zdravlje na radu predstavljaju jednu od glavnih tema širom sveta. Povrede na radu mogu biti veoma teške i opasne i u značajnoj meri mogu smanjiti kvalitet života i radnu sposobnost. Više miliona ljudi širom sveta pati od gubitka sluha čiji je uzrok prekomerna izloženost buci na radnom mestu (NIHL-noise induced hearing loss). Preventivni programi za očuvanje sluha postoje u mnogim zemljama i propisani su međunarodnim i nacionalnim standardima i zakonskom regulativom. U EU je obavezujuća direktiva za buku u radnoj sredini: Noise at Work Directive 2003/10/EC. 
Ovakvi programi tipično obuhvataju: merenje i analizu buke u radnoj okolini, kontrolu buke i propisivanje i sprovođenje mera za smanjenje buke.

 

Interesuje vas više informacija o ovom proizvodu?

Pozovite nas na telefon +381 011 2280-951 ili kliknite na dugme ispod i kontaktirajte nas mejlom.

Kategorija:

Opis

IZLOŽENOST BUCI

Prvi korak za uspešnu realizaciju preventivnog programa zaštite od buke na radnom mestu, jeste merenje izloženosti buci (korišćenjem dozimetara buke tip 4448 ili prenosnog analizatora tip 2250) u reprezentativnim (stvarnim) radnim uslovima za celodnevni period. Merenje i izručunavanje izloženosti buci je definisano međunardnim standardima (ISO85, ISO90, OSHA…)

SMANJENJE BUKE

Rešavanje problema prekomerne buke u radnom okruženju, tipično podrazumeva identifikaciju dominantnih izvora buke i smanjenje emisionog nivoa buke (na samom izvoru). Merenje intenziteta zvuka korišćenjem prenosnog analizatora tip 2270 omogućava, ne samo određivanje nivoa zvuka, već i pravca i smera prostiranja zvuka. Na ovaj način se na licu mesta može identifikovati zvučni izvor u kompleksnom akustičkom okruženju i odrediti njegova zvučna snaga.

AKUSTIKA FABRIČKE HALE

Raspodela nivoa zvuka ne zavisi samo od zvučne snage mašina i njihovih radnih režima, već i od akustičkih karakteristika same fabričke hale (radnog prostora). Parametar koji najbolje opisuje kako se zvučni nivoi uspostavljaju i kako slabe (nestaju) unutar prostora (hale) je vreme reverberacije (reverberation time – RT). Betonski podovi i velike površine zidova i krova uzrokuju veliko vreme reverbaracije (zvuk se duže “zadržava“ u prostoru). Bučne mašine koje su smeštene u uglovima prostorija ili do zidova koji reflektuju zvuk, uzrokuju visoke nivoa zvuka u svim delovima hale. Hala sa dobrim akustičkim karakteristikama ograničava visoke nivoe zvuka na prostor u neposrednoj blizini mašine. Opadanje nivoa zvuka konstantnog izvora u prostoru sa povećanjem rastojanja određuje karakteristiku prostiranja zvuka u tom prostoru. U hali sa akustički “tvrdim“, reflektujućim podovima, tavanicom i zidovima nivo zvuka sporo opada sa povećanjem rastojanja, tako da bučna mašina na jednom kraju hale može dovesti do zaglušujuće buke na suprotnom kraju. Korišćenjem prenosnog analizatora tip 2250/2270 i omnidirekcionog zvučnog izvora tip 4295, na primer, može se mapirati opadanje zvuka u prostoru. Na osnovu toga se može odrediti koliko i gde je neophodno dodati apsorcioni materijal i izmeriti efekat nakon izvršenih poboljšanja.

Možda će vam se svideti …