Specijalizovana oprema za merenje i analizu zvuka i vibracija

Specijalizovana oprema za merenje i analizu zvuka i vibracija

Brüel & Kjær Sound and Vibration
Specijalizovana oprema za kontinualni monitoring vibracija rotirajućih mašina

Specijalizovana oprema za kontinualni monitoring vibracija rotirajućih mašina

Brüel & Kjær Vibro
Sistemi za kontinualni monitoring buke, vibracija i kvaliteta vazduha

Sistemi za kontinualni monitoring buke, vibracija i kvaliteta vazduha

EMS Brüel & Kjær

Naša je želja da vam pomognemo da izaberete opremu koja će vam omogućiti da efikasno i kvalitetno odgovorite na sve zahteve i potrebe za merenjem i analizom zvuka i vibracija koje imate u vašem svakodnevnom radu

PARTNERI

RMS d.o.o. je zastupnik danske firme "Brüel & Kjær", dansko-nemačke firme "Brüel & Kjær Vibro" i australijske firme "EMS Brüel & Kjær" za Srbiju, Makedoniju, Crnu Goru i Republiku Srpsku (BiH).

bruel-and-kjaer-hp

Više od 75 godina, Brüel & Kjær Sound and Vibration je svetski lider u proizvodnji specijalizovane opreme za merenje i analizu
zvuka i vibracija, od mernih mikrofona i akcelerometara vrhunskog kvaliteta, do naprednih sistema visoke tehnologije za merenje i analizu zvuka i vibracija u svim oblastima ljudske delatnosti.

bruel-kjaer-vibro-hp

Više od 60 godina, Brüel & Kjær Vibro je svetski lider u snabdevanju specijalizovanom opremom za kontinulani monitoring vibracija koja obezbeđuje pouzdanu zaštitu rotorajućih mašina u hidro/termo-elektranama, petrohemijskoj industriji i elektranama sa vetrogeneratorima, samostalno i nezavisno od bilo kojih drugih upravljačko-kontrolnih sistema.

ems-bruel-kjaer-vibro

Namenski, modularni i konfigurabilini sistemi za kontinualni monitoring buke, vibracija i kvaliteta vazduha prilagođeni različitim zahtevima i potrebama specifičnih sektora: aerodromi, gradska jezgra, industrija, rudarstvo, građevinarstvo, saobraćaj. Samo u oblasti aerodromske buke, EMS Brüel & Kjær sistemi su uspešno implementirani na više od 220 svetskih aerodroma