Ručni analizator tip 2270

Ručni analizator tip 2270 je dizajniran kao napredno rešenje za merenje zvuka i vibracija, njihovu analizu i snimanje.

LINKOVI:

Deatljno upoznavanje 2270 modula

Saznajte više o 2270

 

Interesuje vas više informacija o ovom proizvodu?

Pozovite nas na telefon +381 011 2280-951 ili kliknite na dugme ispod i kontaktirajte nas mejlom.

Opis

Analizator sadrži raznovrsne module za veliki broj aplikacija:

 • Osnovna fonometarska merenja
 • Frekvencijska analiza u realnom vremenu
 • Prikupljanje ( vremenski profil buke)
 • Snimanje zvuka i vibracija
 • FFT analiza zvuka i vibracija
 • Merenje vremena reverberacije
 • Ocena tonalnosti buke
 • Merenje intenziteta zvuka i određivanje zvučne snage
 • Dvo-kanalna merenja u građevinskoj akustici

Integrisana digitalna kamera
Ručni analizator tip 2270 sadrži integrisanu digitalnu kameru. Operater sada ima mogućnost da izveštaj proširi fotografijama za dokumentaciju merenja na licu mesta, na primer, udaljenost apartmana od glavne saobraćajnice koja je bitna za procenu buke u životnoj sredini ili raspored mašina u radnoj prostoriji za analizu buke u radnoj sredini.

Dvokanalna merenja

Analizator tip 2270 ima dva nezavisna merna kanala i mogućnost da meri širokopojasne parametre i spektre istovremeno sa dva mikrofona postavljena na dve različite merne lokacije. Dvokanalna merenja se primenjuju za:

 • Istovremena merenja nivoa zvuka unutar i izvan prostorije
 • Ispitivanje zvučne izolacije podova i zidova u prostorijama
 • Ispitivanja prostiranja buke
 • Verifikaciju uticaja zvučnih barijera
 • Merenja intenziteta zvuka u skladu sa IEC 61043
 • Merenja za određivanje zvučne snage

Lociranje izvora zvuka

Možda će vam se svideti …