Predstavljaju permanentno instalirane sisteme za zaštitni i dijagnostički monitoring vibracija i vašu sigurnu investiciju u održavanje sistema i sprečavanje havarija i neplanskih zastoja u proizvodnji i eksploataciji. Ovi sistemi mogu biti jednostavni i kompaktni za manje pogone i mašine ili složeni sistemi za monitoring vibracija I dijagnostiku stanja na nivou velikog pogona ili cele fabrike.