Bruel&Kjaer Vibro prenosni instrumenti se koriste za merenja ukupnog nivoa i drugih osnovnih parametara vibracija koji se mogu koristiti za praćenje i dijagnostiku stanja mašina tokom njihove eksploatacije.

Prikazan jedan rezultat