Sistemi za zaštitni monitoring vibracija i dijagnostiku stanja obrtnih mašina

Sistemi za zaštitni monitoring vibracija i dijagnostiku stanja obrtnih mašina

Predstavljaju permanentno instalirane sisteme za zaštitni i dijagnostički monitoring vibracija i vašu sigurnu investiciju u održavanje sistema i sprečavanje havarija i neplanskih zastoja u proizvodnji i eksploataciji.  Ovi sistemi mogu biti jednostavni i kompaktni za manje pogone i mašine ili složeni sistemi za monitoring vibracija I dijagnostiku stanja na nivou velikog pogona ili cele fabrike.

Prenosni instrumenti za merenje i analizu vibracije

Bruel&Kjaer Vibro prenosni instrumenti se koriste za merenja ukupnog nivoa i drugih osnovnih parametara vibracija koji se mogu koristiti za praćenje i dijagnostiku stanja mašina tokom njihove eksploatacije.

Senzori i pribor

Senzori, transmiteri i pribor

Veliki izbor senzora i pribora za različite vrste merenja ubrzanja, brzine i pomeraja vibracija kao što su: apsolutne vibracije kućišta mašina ili kućišta ležajeva, vibracije kotrljajnih ležajeva, vibracije zupčastih prenosnika ili relativne vibracije vratila.