Protector tip 7825

Protector tip 7825 je softver baziran na prepoznatljivom Windows okruženju i upotrebljava se se za post-procesiranje, predikciju i arhiviranje podataka o izloženosti buci. Koristi se za rad sa čitavom familijom Brüel & Kjær fonometara i dozimetara buke.

PRILOZI:

Katalog za Protector tip 7825

LINKOVI:

Saznajte više o PC softverima za B&K fonometre

 

Interesuje vas više informacija o ovom proizvodu?

Pozovite nas na telefon +381 011 2280-951 ili kliknite na dugme ispod i kontaktirajte nas mejlom.

Opis

Protector omogućava brzo prebacivanje profila izmerenih uzoraka buke za specifična radna mesta i radnike na osnovu čega se izračunava izloženost buci radnika na tim mestima. U slučaju kada su raspoloživa samo merenja na radnim mestima, a radnici se premeštaju u toku rada, Protector kombinuje merenja na tim radnim mestima i raspored kretanja radnika, odnosno uzima u obzir promenu radnog mesta i odgovarajuće merne uzorke i izračunava izloženost radnika buci.

PRIMENA:

  • Poređenja izmerenih, izračunatih i dozvoljenih vrednosti izloženosti radnika buci
  • Jedinstvena baza podataka na nivou cele organizacije o bezbednosti i zdravlju na radu sa aspekta izloženosti buci
  • Identifikacija radnih zona i poslova sa visokom izloženošću buci radi preduzimanja mera za smanjenje buke

KARAKTERISTIKE:

  • Uvoz izmerenih podataka iz Brüel & Kjær fonometara i dozimetara buke i drugih softvera za procesiranje buke.
  • Sistematičan grafički i tabelarni prikaz podataka koji se mogu prebacivati u druge Windows programe (Excel, Word)
  • Mogućnost pridruživanja različitih izvora buke radnicima u skladu sa njihovim dnevnim radnim rasporedom
  • Jednostavno prebacivanje podataka između direktorijuma u okviru Protector projekta pomoću “drag-and-drop“ funkcije.
  • Usklađenost sa standardom ISO 9612.2

Možda će vam se svideti …