Za potrebe kratkoročnog ili dugoročnog kontinualnog merenja buke (i vibracija) bez prisustva operatera možete koristiti lako prenosive portabl monitoring terminale (za merenja u periodu nekoliko dana/nedelja) ili permanentne terminale koji se postavljaju na određenoj lokaciji u dužem periodu (više meseci/godina). Monitoring buke omugućava: potvrdu usklađenosti za regulativom i izbegavanje prekoračenja dozvoljenih graničnih vrednosti, kontrolu buke uključujući mere za smanjenje njenog uticaja i kalibraciju mapa buke.

Prikazani svi od ukupno 5 rezultata