BK Connect osnovni programi

U kombinaciji sa LAN-XI hardverom, BK Connect predstavlja jedinstvernu softversku platformu za akviziciju i merenje zvuka i vibracija u realnom vremenu i za njihovu kasniju analizu i post-procesiranje.

LINKOVI:

Više o BK Connect osnovnim programima

 

Interesuje vas više informacija o ovom proizvodu?

Pozovite nas na telefon +381 011 2280-951 ili kliknite na dugme ispod i kontaktirajte nas mejlom.

Opis

Osnovni programi BK Connect platforme se mogu koristiti samostalno ili u kombinaciji sa drugim programima. Ovi programi obezbeđuju:

  • pregled i osnovnu manipulaciju podacima kao i kreiranje izveštaja(Data Viewer type 8400)
  • povezivanje i podešavanje merno-akvizicionog hardvera (Hardware Setup type 8401)
  • merenje i snimanje ulaznih signala (Time Data Recorder type 8402)
  • procesiranje i analizu snimljenih ili trenutno merenih (on-line) signala po predefinisanim postavkama/predlošcima (Data Processing type 8403)
  • napredno procesiranje i analizu snimljenih ili trenutno merenenih (on-line) signala po postavkama/predlošcima koje sam korisnik može uređivati (Data Processing Specilaist type 8404)
  • naprednu frekvencijsku FFT analizu, kao što je analiza envelope za dijagnostiku stanja kotrljajnih ležajeva (Advanced Frequency Option type 8405-B)
  • CPB frekvencijska 1/n-oktavna i sumarna analiza u skladu sa IEC, DIN I ANSI standardima (CPB type 8405-C)
  • analizu redova (order analyisis) za merenja vibracija u zavisnosti broja obrtaja rotirajućih mašina (Order Analysis type 8405-E)

Možda će vam se svideti …