NADZOR ROTACIONE OPREME PRITISKOM NA DUGME – VST100/100E

 In Novosti

Da li ste zaduženi za ispravnost rada na desetine rotacionih mašina čija se ispravnost rada ne kontroliše? Možda je uzrok tome visoka cena fiksnih instalacija za monitoring rotacionih mašina merenjem i procesiranjem vibracijskih signala? A možda u firmi nemate stručnu osobu za analizu vibracja izmerenih na prenosnom instrumentu?

Najgore rešenje je preuzeti rizik iznenadnih zastoja rotacionih mašina, koji su često skopčani sa obustavljanem proizvodnje na neodređeno vreme.

Firma Brüel & Kjær Vibro nudi efikasno rešenje u nadzoru stanja ovakvih rotacionih mašina.      VIBROSTORE 100/100E  je najnoviji ručni jednokanalni uređaj koji izmerene vibracije  transformiše u brojne vrednosti (deskriptore), koje su lako razumljive, ne zahtevaju posebna vibrodijagnostička znaja, a s druge strane nedvosmisleno ukazuju na uzrok u neispravnosti rotacione mašine.

Pomoću pratećeg softvera lako se kreira baza podataka za rotacionu opremu cele Fabrike. Softver takođe omogućuje formiranje trenda izmerenih veličina, kao i elementarnu analizu FFT spektra. Ove karakteristike će Vam omogućiti da na vreme ( u početnoj fazi ) uočite oštećenja i nepravilnosti u radu vaše rotacione opreme, bez posedovanja specijalističkih vibrodijagnostičkih znanja!

Saznajte više o VST-100/100E

 

Recent Posts

Leave a Comment

VCM-3