Bruel&Kjaer Vibro prenosni analizatori vibracija VIBROPORT 80 i VIBROTEST80 se koriste za merenja po unapred definisanim rutama, balansiranje u sopstvenom ležajnom sklopu ili za napredna merenja i dijagnostiku stanja mašina. Ovi analizatori su modularni i mogu se proširivati novim funkcijama tokom eksploatacije, što ih čini idealnim kako za početnike, tako i za napredne korisnike.