Terminal za monitoring vibracija tip 3680

EMS Brüel & Kjær terminal za monitoring vibracija tip 3680 kontinualno meri vibracije tla u realnom vremenu, u tri ortogonalna pravca i proračunava parametre vibracija koji imaju široku primenu, kao što je: nadzor oštećenja strukture stambenih objekata, ocena uticaja vibracija na ljude, ili kontrola pozadinskog nivoa vibracija koji može uticati na ispravno funkcionisanje osetljive opreme (medicinske, na primer).

PRILOZI:

Katalog za tip 3680

LINKOVI:

Više o VMT tip 3680

 

Interesuje vas više informacija o ovom proizvodu?

Pozovite nas na telefon +381 011 2280-951 ili kliknite na dugme ispod i kontaktirajte nas mejlom.

Opis

Tip 3680 je robustan, ima aluminijumsko kućište i odličnu zaštitu od vlage i prašine (IP 67). Operativan je u temperaturnom opsegu -20˚ do 55˚ C. Može se koristiti kao potpuno nezavisna jedinica, ili u okviru većeg sistema za monitoring sa centralnim programom za upravljanje i skladištenje podataka (Sentinel).

Meri vibracije u dinamičkom opsegu od 0.2 to 300 mm/s, kontinulano u tri pravca u skladu sa standardom ISEE (2 do 250 Hz), DIN 45669-1 (1 do 315 Hz) i DIN 45669-1 (1 to 80 Hz).

UPOTREBA

Građevinarstvo i rudarstvo:

 • brza upozorenja u slučaju povišenih troosnih PPV merenja
 • upozorenja automatski generišu SMS ili E-mail poruke ili automatski kontrolišu  lokalne eksterne  uređaje

Planiranje drumskog i železničkog saobraćaja:

 • kontinulani monitoring vibracija
 • merenje pozadinskog nivoa vibracija pre izgradnja

Monitoring vibracija u blizini osetljivih objekata (na primer, bolnice):

 • kontinulani monitoring vibracija
 • upozorenje u slučaju nivoa koji može uticati na ispravan rad osetljive opreme

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • parametri vibracija za široku primenu
 • kontinualna, neprekidna merenja
 • momentalno generisanje upozorenja u slučaju prekoračenja definisanih kritičnih nivoa
 • mrežno napajanje ili napajanje sopstvenom baterijom u trjanju 12h
 • opciono napajanje solarnim panelom
 • statusne LED diode za indikaciju ispravnosti rada
 • autonomna jedinica za monitoring (smartphone app za podešavanje, daljinski prikaz i kontrolu podataka i transfer u standardne aplikacije, kao što je Microsoft® Excel® ) ili integrisan sistem sa  više terminala (daljinsko upravljanje preko Sentinel programa)
 • daljinska kontrola i prenos podataka korišćenjem 2G/3G/4G protokola