Ručni analizatori zvuka i vibracija

RUČNI ANALIZATORI ZVUKA I VIBRACIJA

Modularni i konfigurabilni Brüel & Kjær ručni analizatori klase 1 tip omogućavaju izbor koji će u potpunosti odgovarati vašim potrebama, bilo da se radi o jednostavnim merenjima zvuka i vibracija, merenjima nivoa po oktavnim ili tercnim frekvencijskim opsezima ili naprednim merenjima za analizu zvuka i vibracija u životnoj i radnoj sredini.

SOFTVERI ZA POSTPROCESIRANJE BUKE U ŽIVOTNOJ I RADNOJ SREDINI

Za komforan prikaz, arhiviranje i post-procesiranje vaših merenja, možete koristiti PC softvere za detaljnu analizu i izveštavanje u skladu sa relevantnim standardima za buku u životnoj i radnoj sredini, kao što su ISO 1996 ili OSHA 85.

Višekanalni sistemi za merenje i analizu

VIŠEKANALNI SISTEMI ZA MERENJE I ANALIZU

Kombinovanjem LAN-XI hardvera i BK Connect softverske platforme, možete vršiti različita merenja i višenamensku analizu zvuka i vibracija. LAN-XI hardver je proistekao iz bogatog iskustva i inovativnog istraživanja Brüel & Kjær -a tokom više od 60 godina, a njegova izuzetna modularnost, fleksibilnost I vrhunske performanske na najefikasniji način integrišu potrebe za akvizicijom, merenjem i analizom zvuka i vibracija.

BK Connect softverska platforma

BK CONNECT SOFTVERSKA PLATFORMA

BK Connect™ predstavlja jedinstvenu Brüel & Kjær platformu za analizu zvuka i vibracija, koja obuhvata širok spektar alatki kako za merenja u realnom vremenu tako i za post-procesiranje u okviru korisničkog interfejsa koji se lako prilagođava specifičnim potrebama i zadacima. Modularna struktura platforme omogućava integraciju različitih aplikacija, intuitivna je za rad i kompatibilna je sa različitim mernim sistemima. U kombinaciji sa LAN-XI hardverom predstavlja efikasno i celovito rešenje za akviziciju, merenje i analizu zvuka i vibracija.

Kalibracioni sistemi

KALIBRACIONI SISTEMI

Višedecenijsko iskustvo i bogato tehničko-ekspertsko znanje Brüel & Kjær -a postavili su visoke standarde kvaliteta u proizvodnji sistema za kalibraciju, bilo da se radi o primarnoj kalibraciju koju vrše primarne nacionalne laboratorije ili referentne laboratorije za kalibraciju laboratorijskih mikrofona, sekundarnoj kalibraciji fonometara ili kalibraciji akcelerometara i senzora brzine vibracija.

Pretvarači

PRETVARAČI

Kvalitet i validnost merenja zvuka i vibracija u najvećoj meri zavise od izabranog mernog pretvarača.

Za precizna i pouzdana merenja Brüel & Kjær Vam nudi veliki izbor mernih mikrofona, akcelerometara, pretvarača sile, čekića za pobuđivanje struktura, beskontaktnih pretvarača, specijalnih simulatora za merenja u elektroakustici (‘’head and torso’’,) pojačavača za kondicioniranje signala, kablova i drugog pribora.

Sistemi za vibraciona testiranja

SISTEMI ZA VIBRACIONA TESTIRANJA

Zahtevi kvaliteta u skladu sa međunarodnim standardima, kao što su: DIN, ISO, BS, MIL, IEC i ASTM nameću potrebu za vibracionim testiranjima, bez obzira da li se bavite dizajniranjem, razvojem ili proizvodnjom raznih proizvoda ili njihovih komponenti. Nudimo Vam kompletnu opremu za sve vrste ovih testiranja koja uključuje  pretvarače, sisteme za analizu, vibratore i kontrolere.