Kombinovanjem LAN-XI hardvera i BK Connect softverske platforme, možete vršiti različita merenja i višenamensku analizu zvuka i vibracija. LAN-XI hardver je proistekao iz bogatog iskustva i inovativnog istraživanja Brüel & Kjær -a tokom više od 60 godina, a njegova izuzetna modularnost, fleksibilnost I vrhunske performanske na najefikasniji način integrišu potrebe za akvizicijom, merenjem i analizom zvuka i vibracija.

Prikazan jedan rezultat