Portabl sistem tip 3655-A/B/C

Za kratkoročni monitoring buke u životnoj sredini, gde su mobilnost, jednostavna i brza montaža i autonomnost rada veoma važni, EMS Brüel & Kjær Vam nudi nekoliko specijalizovanih sistema. Svaki od ovih sistema je modularan i sadrži ručni analizator tip 2250 (ili 2250-L) u određenoj konfiguraciji i kofer tip 3535 sa kompletom pribora. Portabl sistem je zaštićen od nepovoljnih vremenskih uslova i neovlašćenog pristupa, ima napajanje i omogućava kontrolu rada i prenos podataka na daljinu. Kofer je robustan, kompaktan i lako prenosiv, a unutrašnjost kofera je odlično zaštićena.Za potrebe dugotrajnih merenja, dodatno napajanje obezbeđuju dve Litijum-jonske baterije visokog kapaciteta. Sistem se može napajati iz mrežnog izvora ili iz izvora jednosmerne struje.

 
Interesuje vas više informacija o ovom proizvodu?

Pozovite nas na telefon +381 011 2280-951 ili kliknite na dugme ispod i kontaktirajte nas mejlom.

Opis

Pored kofera svaki od portabl sistema obavezno sadrži specijalni mikrofon tip 4952 za kontinuirana dugotrajna merenja u svim vremenskim uslovima, produžni kabl za mikrofon i stalak za postavljanje mikrofona na odgovarajuću visinu na mernom mestu.
Za različite vrste monitoringa buke, postoje tri konfiguracije portabl sistema:

Portabl sistem za monitoring buke tip 3655-A

Ova konfiguracija se bazira na prenosnom analizatoru tip 2250 Light i vrši monitoring širokopojasnih parametara buke. Korišćenjem modema ili rutera korisnik može pratiti rezultate i kontrolisati merenje u realnom vremenu putem daljinske veze sa PC računarom na kome je instaliran PC program tip BZ 5503 za upravljanje ručnim analizatorom tip 2250. Za post-procesiranje i detaljniju analizu može se koristi poseban PC program, Evaluator tip 7820. Tip 3655-A obuhvata licence za osnovni fonometarski modul BZ-7130 i modul za prikupljanje podataka (logging) BZ-7133. Opciono se može dokupiti licenca za frekvencijsku analizu BZ-7132.

Napredni portabl sistem za monitoring buke tip 3655-B

Tip 3655-B se bazira na prenosnom analizatoru tip 2250 sa licencom za modul naprednog prikupljanja podataka (enhanced logging) BZ-7225 koji obezbeđuje napredne funkcije za monitoring buke kao što su: automatska detekcija događaja, snimanje zvučnog zapisa, automatska (CIC) kalibracija. Korišćenjem modema ili rutera korisnik može pratiti rezultate i kontrolisati merenje u realnom vremenu putem daljinske veze sa PC računarom na kome je instaliran PC program tip BZ 5503 za upravljanje ručnim analizatorom tip 2250. Za post-procesiranje i detaljniju analizu može se koristiti PC program Evaluator tip 7820. Ova konfiguracija sadrži licence za sledeće 2250 module: BZ-7223 za frekvencijsku analizu, BZ-7225 za napredno prikupljanje podataka i BZ-7226 za snimanje zvučnog zapisa. Opciono se mogu dokupiti licence za modul FFT analize BZ-7230 i opciju ocene tonalnosti buke BZ-7231.

Portabl terminal za monitoring buke tip 3655-C

Tip 3655-C je terminal za profesionalni monitoring buke i može se integrisati u složene sisteme za monitoring i upravljanje bukom u životnoj sredini. Baziran na prenosnom analizatoru tip 2250 sa licencom za monitoring modul BZ-7232 i licencom za osnovni fonometarski modul BZ-7222, sistem funkcioniše u potpunosti kao terminal za monitoring buke tip 3639-B. Modul za monitoring buke sadrži funkciju CIC kalibracije. U kofer se može smestiti modem/ruter za daljinsku kontrolu rada i prikaz rezultata.

Možda će vam se svideti …