Sentinel

Sentinel™  je internet aplikacija/usluga bazirana na pretplati koja obezbeđuje kontinualni monitoring u realnom vremenu i praćenje usklađenosti sa odgovarajućom regulativom. Snimanje zvučnog zapisa i detaljni izveštaji omogućavaju kontinulano praćenje i proveru usaglašenosti sa zahtevima regulative od interesa. Sentinel se može koristiti za monitoring buke, vibracija i kvaliteta vazduha.

LINKOVI:

Saznajte više o Sentinel

Interesuje vas više informacija o ovom proizvodu?

Pozovite nas na telefon +381 011 2280-951 ili kliknite na dugme ispod i kontaktirajte nas mejlom.

Opis

Sentinel™ je internet aplikacija/usluga bazirana na pretplati koja obezbeđuje kontinualni monitoring u realnom vremenu i praćenje usklađenosti sa odgovarajućom regulativom. Snimanje zvučnog zapisa i detaljni izveštaji omogućavaju kontinulano praćenje i proveru usaglašenosti sa zahtevima regulative od interesa. Sentinel se može koristiti za monitoring buke, vibracija i kvaliteta vazduha.
Osnovu Sentinela čini inovativna Web aplikacija koja podržava brojne usluge prilagođene posebnim potrebama i zahtevima korisnika. Sentinel obezbeđuje kompletne podatke od interesa za ispunjenje specifičnih zahteva ili odgovarajuće regulative, bez obzira da li se radi o građevinarstvu, rudarstvu, saobraćaju, ili nekoj drugoj industriji. Sve obaveze koje imate u smislu monitoringa, umesto Vas izvršava Sentinel, od neophodne opreme, njene instalacije i održavanja, preko pouzdanih i preciznih merenja, do sigurnog dokumentovanja podataka i sistematičnog i kompletnog izveštavanja.

PRIMENA:
• Upravlja ograničenjima operativnih aktivnosti u vezi regulatornih zahteva
• Smanjenje rizika poslovanja
• Demonstracija usklađenosti sa regulativom (regulatornim telima i lokalnoj zajednici)
• Dokumentovanje podataka u vezi sa žalbama i proverama
• Obezbeđenje punog obima poslovanja unutar dozvoljenih granica
• Optimizacija poslovnih aktivnosti radi smanjenja (buke, vibracija, zagađenja)
• Dugoročni kontinualni monitoring u svim prilikama koje zahtevaju proveru usklađenosti sa
regulativom: građevinarstvo, rudarstvo, saobraćaj, industrija, zabavni I sportski događaji…

KARAKTERISTIKE:
• Kontrola i korekcija operativnoh aktivnosti radi smanjenja negativnog uticaja
• Istovremeno merenje buke, vibracija, prašine i kvaliteta (zagađenosti) vazduha
• Kontinualna merenja/rad bez prisustva operatera
• Alarmiranje u slučaju prekoračenja kritičnih vrednosti kako bi se momentalno preduzele
neophodne mere za smanjenje uticaja
• Snimanje zvučnog zapisa za utvrđivanje uzroka alarmiranja
• Automatsko izveštavanje o usklađenosti
• 24-časovni daljinski pristup podacima putem interneta

Možda će vam se svideti …