VIBROCONTROL 6000 Compact Monitor

VIBROCONTROL 6000 Compact Monitor ispunjava esencijalne zahteve standarda API 670, najrelevantnijeg standarda za zaštitni monitoring mašina, koji se naročito primenjuje u oblasti proizvodnje električne energije i u petrohemijskoj industriji.
Za različite zahteve monitoringa koji podrazumevaju merenje i nadzor odgovarajućih mernih veličina, postoji veliki broj standardnih konfiguracija.Osim toga, fleksibilnost instrumenta omogućava da se konfiguracija prilagodi i specificnim zahtevima monitoringa i potrebama korisnika.

PRILOZI:

Katalog za VC-6000 Compact Monitor

LINKOVI:

Više o VC-6000 Compact Monitor

 

Interesuje vas više informacija o ovom proizvodu?

Pozovite nas na telefon +381 011 2280-951 ili kliknite na dugme ispod i kontaktirajte nas mejlom.

Opis

VIBROCONTROL 6000 Compact Monitor sadrži 1 do 3 ulazna modula na koje se mogu povezati svi tipovi senzora: akcelerometri, senzori brzine vibracija, beskontaktni senzori pomeraja.

Osnovne karakteristike:

 • mogućnost montaže u ormar ili direktno kod mašine
 • digitalni procesor signala (DSP) za precizno i pouzdanu obradu signala
 • za specijalne aplikacije vreme reagovanja i do 5 ms
 • relejni izlazi za alarmiranje i signalizaciju koji mogu biti kontrolisani logikom ‘’glasanja“ (I, ILI, ‘’2 od 3“)
 • galvanski izolovani merni izlazi (analogni strujni ili naponski signali)
 • automatski nadzor ispravnosti sistema – centralni OK relej
 • raspoloživost AC i DC napajanja
 • mogućnost povezivanja redudantnog napajanja
 • OPC digitalni interfejs za povezivanje sa Windows PC računarom (prikaz merenja, prenos podataka, povezivanje u jedinstveni sistem na nivou cele fabrike)

Osnovne primene:

 • merenje i monitoring apsolutnih vibracija kućišta mašina i ocena stanja mašina prema standardu DIN ISO 10816
 • merenje i monitoring relativnih vibracija vratila i ocena stanja mašina prema standardu DIN ISO 7919
 • merenje i monitoring stanja kotrljajnih ležajeva
 • merenje i monitoring aksijalne i radijalne pozicije vratila
 • merenje i monitoring temperature I drugih procesnih parametara

Možda će vam se svideti …