VIBROCONTROL 1800 serija

VIBROCONTROL 1800 serija se sastoji od višekanalnih instrumenta za monitoring vibracija rotirajućih mašina. Ovi instrumenti su veoma flesibilni zbog mogućnosti povezivanja u veće sisteme i daljinske kontrole rada. Imaju 4 ulazna kanala za monitoring vibracija u realnom vremenu, 1 ulazni kanal za procesne podatake i 1 ulazni kanal za merenje/monitoring brzine obrtaja.
LINKOVI:
Saznajte više o VIBROCONTROL 1800
Interesuje vas više informacija o ovom proizvodu?
Pozovite nas na telefon +381 011 2280-951 ili kliknite na dugme ispod i kontaktirajte nas mejlom.

Opis

VIBROCONTROL 1800 serija se sastoji od višekanalnih instrumenta za monitoring vibracija rotirajućih mašina. Ovi instrumenti su veoma fleksibilni zbog daljinske kontrole rada i mogućnosti povezivanja u veće sisteme. Imaju 4 ulazna kanala za monitoring vibracija u realnom vremenu, 1 ulazni kanal za procesne podatake i 1 ulazni kanal za merenje/monitoring brzine obrtaja.
Osim za zaštitni moitoring, VIBROCONTROL 1800 serija se može koristiti i za dijagnostički monitoring. Sirovi vremenski signali, skalarne vrednosti izmerenih vibracija i procesni podaci se mogu pamtiti i koristiti za trendiranje. Frekvecijski spektar se može dobiti post-procesiranjem korišćenjem FFT analize.
Za zaštitu rotirajućih mašina sa kotrljajnim ležajevima koriste se:
VIBROCONTROL 1850 (monitoring vibracija kućišta korišćenjem akcelerometara)
VIBROCONTROL 1860 (monitoring vibracija kućišta korišćenjem senzora brzine vibracija)

Za mašine sa kliznim ležajevima koristi se:
VIBROCONTROL 1870 (monitoring aksijalnog pomaka i relativnih vibracija vratila korišćenjem
senzora za pomeraj)

Osnovne karakteristike:
– 4 ulazna kanala za monitoring vibracija
– dodatna dva kanala za procesne parameter i brzinu obrtaja
– 4 konfigurabilna kanala za relejne i analogne izlaze
– Podržana komunikacija: interna mreža (Ethernet), USB, RS-485, OPC UA, Modbus TCP/RTU
– Skladištenje snimljenih vremenskih signala I podataka na PC/Server
– Mogućnost podešavanja frekvencijskih opsega
– Opcioni softver za analizu vibracija i dijagnostiku