Sentinel

Sentinel™  je internet aplikacija/usluga bazirana na pretplati koja obezbeđuje kontinualni monitoring u realnom vremenu i praćenje usklađenosti sa odgovarajućom regulativom. [...]