Brüel & Kjær Vibro

Jednostavno i brzo kreiranje ruta za merenja prenosnim analizatorima vibracija, formiranje baze podataka koji se organizuju po hijerarhijskim nivoima unutar fabrike, sistematičan prikaz mernih rezultata i veliki broj alatki za profesionalnu dijagnostičku analizu i izveštavanje

Modularni softver za različite nivoe praćenja i dijagnostičke analize podataka koji se dobijaju monitoringom vibracija (softver za trendiranje i ranu detekciju kvara, softver za naprednu dijagnostičku analizu, softver za praćenje performansi sistema ili softver za automatsku pretragu mogućih kvarova)