Brüel & Kjær

Softveri za sistematizaciju merenja, jednostavno izveštavanje i detaljnu analizu buke u životnoj i radnoj sredini se mogu koristiti za proračun merodavnog nivoa određenog izvora buke ili za proračun kombinovane doze izloženosti buci radnika koji menjaju mesto boravka u toku radnog vremena.

Softveri za proračun i predikciju buke su idealne alatka za ocenu uticaja urbanog razvoja, izradu i ažuriranje mapa buke, ili ispitivanje emisije buke na otvorenom prostoru u složenom akustičkom okruženju.

Omogućavaju komunikaciju u realnom vremenu sa terminalima za monitoring buke i kontinuiran prenos podataka u profesionalnu bazu podataka, jednostavnu manipulaciju, analizu, izveštavanje i eksport podataka o izmerenim nivoima buke, meteoroloških podataka, geografskih podataka…

Softveri koji se koriste za akustički proračun i predikciju u prostorijama kao što su koncertne dvorane, auditorijumi, podzemne stanice, aerodromski terminali, industrijske hale itd.

Veliki izbor PULSE softvera stoji Vam na raspolaganju za naprednu višekanalnu analizu pri cemu se istovremeno mogu primenjivati različiti tipovi analize signala. PULSE softver je veoma modularan i nalazi primenu u elektroakustici, dijagnostici stanja mašina, strukturnim dinamičkim ispitivanjima i najrazličitijim akustičkim ispitivanjima.