B&K - PULSE softver

PULSE Labshop

Brüel & Kjær

B&K - PULSE softver

TIP:

U kombinaciji sa LAN-XI hardverom, LabShop predstavlja jedinstvernu softversku platformu za simultani prikaz i analizu zvuka i vibracija u realnom vremenu na velikom broju mernih kanala (od 2 do preko 1000 kanala).

više...

PULSE Reflex Core

Brüel & Kjær

B&K - PULSE softver

TIP:

PULSE Reflex je softverska platforma za post-procesiranje koja omogućava brzu i efikasnu analizu, prikaz i izveštavanje mernih podataka. Raznovrsne mogućnosti analize uključuju: FFT analizu, CPB 1/n oktavnu analizu, order analizu i proračun raznih parametara kvaliteta zvuka.

više...

PULSE Access tip 7781-N6

Brüel & Kjær

B&K - PULSE softver

TIP:

PULSE Access je osmišljen kao osnovna softverska konfiguracija PULSE sistema. Predstavlja odličnu osnovu za formiranje merno-akvizicionog sistema koji odgovara Vašim osnovnim potrebama, a vrlo lako se može proširiti za buduće potrebe.

više...