B&K - Softveri za upravljanje bukom u zivotnoj sredini

Program za upravljanje bukom tip 7843

Brüel & Kjær

B&K - Softveri za upravljanje bukom u zivotnoj sredini

TIP:

Program za upravljanje bukom u životnoj sredini tip 7843 predstavlja centralnu komponentu Brüel & Kjær sistema za upravljanje bukom u životnoj sredini.

više...