B&K - Softveri za proracun i predikciju buke

Predictor-LimA tip 7810

Brüel & Kjær

B&K - Softveri za proracun i predikciju buke

TIP:

Predictor-LimA softverski paket tip 7810 predstavlja intuitivno i efikasno rešenje za proračun i mapiranje buke u životnoj sredini.

više...