B&K - Softveri za post-procesiranje buke u radnoj i zivotnoj sredini

Protector tip 7825

Brüel & Kjær

B&K - Softveri za post-procesiranje buke u radnoj i zivotnoj sredini

TIP:

Protector tip 7825 je softver baziran na prepoznatljivom Windows okruženju i upotrebljava se se za post-procesiranje, predikciju i arhiviranje podataka o izloženosti buci. Koristi se za rad sa čitavom familijom Brüel & Kjær fonometara i dozimetara buke.

više...

Evaluator tip 7820

Brüel & Kjær

B&K - Softveri za post-procesiranje buke u radnoj i zivotnoj sredini

TIP:

Evaluator tip 7820 je PC program koji radi u Windows okruženju i koristi se u kombinaciji sa Brüel & Kjær fonometrima za izveštavanje, analizu i ocenu buke u životnoj sredini.

više...

NoiseAtWork tip EN-0086

Brüel & Kjær

B&K - Softveri za post-procesiranje buke u radnoj i zivotnoj sredini

TIP:

NoiseAtWork je softver za mapiranje i analizu buke u radnom prostoru. Na osnovu izmerenih nivoa buke i radnog rasporeda, softver izračunava konturnu mapu buke, osmočasovni nivo izloženosti (Lex,8h) i dozu buke radnika.

više...

Measurement Partner Suite

Brüel & Kjær

B&K - Softveri za post-procesiranje buke u radnoj i zivotnoj sredini

TIP:

Measurement Partner Suite je PC program koji se standardno isporučuje uz svaki kupljeni prenosni analizator tipa 2250/2250-L/2270 i predstavlja set alatki za sistematičan prikaz, analizu i post-procesiranje podataka.

više...