B&K Vibro - Sistemi za monitoring vibracija

VIBROCONTROL 6000

Brüel & Kjær Vibro

B&K Vibro - Sistemi za monitoring vibracija

TIP: STACIONIRANI

VIBROCONTROL 6000 predstavlja novu generaciju ''on-line'' sistema za zaštitni i dijagnostički monitoring mašina. Njegova preciznost, velika osetljivost i brzina reakcije na iznenadne promene u ponašanju mašina obezbeđuju dugoročnu raspoloživost i pouzdanost u toku eksploatacije.

više...

VIBROCONTROL 1500

Brüel & Kjær Vibro

B&K Vibro - Sistemi za monitoring vibracija

TIP: STACIONIRANI

VIBROCONTROL 1500 je novi dvo-kanalni instrument za monitoring vibracija, stanja kotrljajnih ležajeva i temperature. Instrument koristi akcelerometre tip AS-062/T1 sa integrisanim senzorom temperature .

više...

VIBROCONTROL 6000 Compact Monitor

Brüel & Kjær Vibro

B&K Vibro - Sistemi za monitoring vibracija

TIP: STACIONIRANI

VIBROCONTROL 6000 Compact Monitor predstavlja optimalno i ekonomično rešenje za kontinualni zaštitni monitoring svih tipova mašina i obezbeđuje njihovu kompletnu zaštitu i detekciju kvara u najranijoj fazi.

više...

Vibracioni interfejs VI-6080

Brüel & Kjær Vibro

B&K Vibro - Sistemi za monitoring vibracija

TIP: STACIONIRANI

Novi Brüel & Kjær Vibro proizvod za uvođenje novih mernih pozicija u postojeći sistem za dijagnostički monitoring

više...