B&K - PULSE sistem

LAN-XI akvizicioni hardver

Brüel & Kjær

B&K - PULSE sistem

TIP:

LAN-XI predstavlja najnoviju generaciju Bruel&Kjaer hardverske platforme za akviziciju podataka. Osnovna odlika LAN-XI platforme je modularnost. Pojedinačni višekanalni LAN-XI moduli se mogu koristiti nezavisno kao manji akvizicioni sistemi, mogu biti deo distribuiranog jedinstvenog sistema sa velikim brojem mernih kanala, a mogu se povezivati i u portabl rek sisteme sa više desetina/stotina kanala.

 

više...