B&K - Sistemi za monitoring buke

Terminal za monitoring buke tip 3639E/G

Brüel & Kjær

B&K - Sistemi za monitoring buke

TIP: STACIONIRANI

Terminal za monitoring buke tip 3639E/G je modularan, napredni terminal za kontinuirana dugoročna merenja buke u životnoj sredini bez nadzora i zahvaljujući specijalno dizajniranom kućištu može se koristiti za permanentni monitoring ili za polu-permanentni monitoring.

više...

Portabl sistem tip 3655-A/B/C

Brüel & Kjær

B&K - Sistemi za monitoring buke

TIP: PRENOSNI

Portabl sistemi bazirani na prenosnom analizatoru tip 2250 mogu se brzo, jednostavno i bezbedno premeštati na nove merne lokacije u toku monitoringa buke...

više...

Kofer tip 3535-A

Brüel & Kjær

B&K - Sistemi za monitoring buke

TIP: PRENOSNI

Kofer tip 3535-A se koristi za smeštanje, transport i zaštitu prenosnog analizatora tip 2250/2250L i ostalog mernog pribora za efikasan rad portabl sistema za monitoring buke tip 3655-A/B/C...

više...

Terminal za monitoring buke tip 3639-A/B

Brüel & Kjær

B&K - Sistemi za monitoring buke

TIP: STACIONIRANI

Terminali za monitoring buke tip 3639-A/B su namenjeni za dugoročna, kontinuirana merenja buke u životnoj sredini i prilagođeni su svim vremenskim uslovima u industrijskom, gradskom ili nenaseljenom okruženju.

više...

Portabl terminal tip 3659-A

Brüel & Kjær

B&K - Sistemi za monitoring buke

TIP: PRENOSNI

Novi portabl terminal tip 3659-A omogućava efikasna, precizna i pouzdana kontinualna merenja buke bez prisustva, u realnom vremenu, na udaljenim lokacijama i u svim vremenskim uslovima.

više...

Terminal za monitoring vibracija tip 3680

Brüel & Kjær

B&K - Sistemi za monitoring buke

TIP:

Brüel & Kjær terminal za monitoring vibracija tip 3680 kontinualno meri vibracije tla u realnom vremenu, u tri ortogonalna pravca i proračunava parametre vibracija koji imaju široku primenu, kao što je: nadzor oštećenja strukture stambenih objekata, ocena uticaja vibracija na ljude, ili kontrola pozadinskog nivoa vibracija koji može uticati na ispravno funkcionisanje osetljive opreme (medicinske, na primer).

više...

Sistem za upravljanje bukom na aerodromima - ANOMS

Brüel & Kjær

B&K - Sistemi za monitoring buke

TIP: STACIONIRANI

ANOMS (Airport Noise and Operations Management System) obezbeđuje 24/7 nadzor buke kako bi pomogao u upravljanju uticajima na životnu sredinu i unapredjenju odnosa sa stanovništvom.

više...