B&K - Analizator humanih vibracija

Analizator humanih vibracija tip 4447

Brüel & Kjær

B&K - Analizator humanih vibracija

TIP: PRENOSNI

Analizator humanih vibracija tip 4447 je prenosni sistem za merenje i ocenu uticaja humanih vibracija u skladu sa EU direktivom 2002/44/EC i relavantnim ISO standardima...

više...