Vibraciona testiranja

Aplikacija

Širok dijapozon naših LDS šejkera omogućava vibraciona testiranja za ispitivanja komponenti, uređaja i mašina svih veličina - od poluprovodničkih komponenti do kompletnih satelitskih sistema, da bi se utvrdila njihova postojanost u stvarnim uslovima.
Naše sisteme za vibraciona testiranja koje osim šejkera tipično čine i pojačavač snage, vibracioni kontroler, a u nekim slučajevima i komora, integriše jedinstveni softverski paket kojim se upravlja preko jednog PC računara.
Zajedno sa integrisanim Pulse sistemom za akviziciju i analizu, LDS sistem za vibraciona testiranja predstavlja jedinstveno i kompletno rešenje za ispitivanje kvaliteta u skladu sa nacionalnim i međunarodnim standardima, kao što su: DIN, ISO, BS, MIL, IEC i ASTM.