Prenosni analizator tip 2270

B&K - Fonometri i dozimetri buke

Prenosni analizator tip 2270 je dizajniran kao napredno rešenje za merenje zvuka i vibracija, njihovu analizu i snimanje. Analizator sadrži raznovrsne module za veliki broj aplikacija:
• Osnovna fonometarska merenja
• Frekvencijska analiza u realnom vremenu
• Prikupljanje ( vremenski profil buke)
• Snimanje zvuka i vibracija
• FFT analiza zvuka i vibracija
• Merenje vremena reverberacije
• Ocena tonalnosti buke
• Dvo-kanalna merenja u građevinskoj akustici


Integrisana digitalna kamera
Prenosni analizator tip 2270 sadrži integrisanu digitalnu kameru. Operater sada ima mogućnost da izveštaj proširi fotografijama za dokumentaciju merenja na licu mesta, na primer, udaljenost apartmana od glavne saobraćajnice koja je bitna za procenu buke u životnoj sredini ili raspored mašina u radnoj prostoriji za analizu buke u radnoj sredini.


Dvokanalna merenja

Analizator tip 2270 ima dva nezavisna merna kanala i mogućnost da meri širokopojasne parametre i spektre istovremeno sa dva mikrofona postavljena na dve različite merne lokacije. Dvokanalna merenja se primenjuju za:

  • Istovremena merenja nivoa zvuka unutar i izvan prostorije
  • Ispitivanje zvučne izolacije podova i zidova u prostorijama
  • Ispitivanja prostiranja buke
  • Verifikaciju uticaja zvučnih barijera
  • Merenja intenziteta zvuka u skladu sa IEC 61043
  • Merenja za određivanje zvučne snage
  • Lociranje izvora zvuka

 

Integrisani LAN I USB interfejs

Analizator tip 2270 sadrži dva korisnička interfejsa za brzo i efikasno prebacivanje mernih podataka, snimljenih zapisa i fotografija. Kada je analizator u neposrednoj blizini PC računara može se koristiti i LAN i USB interfejs. Za daljinsku kontrolu analizatora koristi se LAN interfejs koji omogućava prebacivanje podataka sa bilo kog mesta u okviru iste LAN mreže.