Buka u radnoj sredini

Aplikacija

Bezbednost i zdravlje na radu predstavljaju jednu od glavnih tema širom sveta. Povrede na radu mogu biti veoma teške i opasne i u značajnoj meri mogu smanjiti kvalitet života i radnu sposobnost. Više miliona ljudi širom sveta pati od gubitka sluha čiji je uzrok prekomerna izloženost buci na radnom mestu (NIHL-noise induced hearing loss). Preventivni programi za očuvanje sluha postoje u mnogim zemljama i propisani su međunarodnim i nacionalnim standardima i zakonskom regulativom. U EU je obavezujuća direktiva za buku u radnoj sredini: Noise at Work Directive 2003/10/EC. 
Ovakvi programi tipično obuhvataju: merenje i analizu buke u radnoj okolini, kontrolu buke i propisivanje i sprovođenje mera za smanjenje buke.  

IZLOŽENOST BUCI

Prvi korak za uspešnu realizaciju preventivnog programa zaštite od buke na radnom mestu, jeste merenje izloženosti buci (korišćenjem dozimetara buke tip 4448 ili prenosnog analizatora tip 2250) u reprezentativnim (stvarnim) radnim uslovima za celodnevni period. Merenje i izručunavanje izloženosti buci je definisano međunardnim standardima (ISO85, ISO90, OSHA...)  

SMANJENJE BUKE

Rešavanje problema prekomerne buke u radnom okruženju, tipično podrazumeva identifikaciju dominantnih izvora buke i smanjenje emisionog nivoa buke (na samom izvoru). Merenje intenziteta zvuka korišćenjem prenosnog analizatora tip 2270 omogućava, ne samo određivanje nivoa zvuka, već i pravca i smera prostiranja zvuka. Na ovaj način se na licu mesta može identifikovati zvučni izvor u kompleksnom akustičkom okruženju i odrediti njegova zvučna snaga.  

AKUSTIKA FABRIČKE HALE

Raspodela nivoa zvuka ne zavisi samo od zvučne snage mašina i njihovih radnih režima, već i od akustičkih karakteristika same fabričke hale (radnog prostora). Parametar koji najbolje opisuje kako se zvučni nivoi uspostavljaju i kako slabe (nestaju) unutar prostora (hale) je vreme reverberacije (reverberation time - RT). Betonski podovi i velike površine zidova i krova uzrokuju veliko vreme reverbaracije (zvuk se duže ''zadržava'' u prostoru). Bučne mašine koje su smeštene u uglovima prostorija ili do zidova koji reflektuju zvuk, uzrokuju visoke nivoa zvuka u svim delovima hale. Hala sa dobrim akustičkim karakteristikama ograničava visoke nivoe zvuka na prostor u neposrednoj blizini mašine. Opadanje nivoa zvuka konstantnog izvora u prostoru sa povećanjem rastojanja određuje karakteristiku prostiranja zvuka u tom prostoru. U hali sa akustički ''tvrdim'', reflektujućim podovima, tavanicom i zidovima nivo zvuka sporo opada sa povećanjem rastojanja, tako da bučna mašina na jednom kraju hale može dovesti do zaglušujuće buke na suprotnom kraju. Korišćenjem prenosnog analizatora tip 2250/2270 i omnidirekcionog zvučnog izvora tip 4295, na primer, može se mapirati opadanje zvuka u prostoru. Na osnovu toga se može odrediti koliko i gde je neophodno dodati apsorcioni materijal i izmeriti efekat nakon izvršenih poboljšanja.