Portabl terminal tip 3659-A

B&K - Sistemi za monitoring buke

Novi portabl terminal tip 3659-A omogućava efikasna, precizna i pouzdana kontinualna merenja buke bez prisustva, u realnom vremenu, na udaljenim lokacijama i u svim vremenskim uslovima.

Tip 3659-A sadrži prenosni analizator tip 2250 u naprednoj konfiguraciji za potrebe dugoročnog monitoringa buke (merenje Lden parametra), ali i detaljne analize (frekvencijska analiza, snimanje zvučnog zapisa, detekcija zvučnih događaja...) Svi elementi portabl sistema su odlično zaštićeni od spoljašnjih uticaja i smešteni su u robustnom koferu koji predstavlja i odličnu podlogu za montažu outdoor mikrofona.  

UPOTREBA  

Za merenja buke:

- na otvorenom

- bez prisustva

- u industrijskom okruženju i na gradilištima

- na udaljenim lokacijama  

Za potrebe:

-  urbanističkog planiranja

-  monitoringa (kontrole) buke

-  ispitivanje žalbi na prekomernu buku

-  dobijanja licenci za održavanje događaja (koncerti, festivali, sportski događaji)    

OSNOVNE KARAKTERISTIKE  

- jednostavna montaža i transport

- solarni paneli (18 W) za kontinualna merenja u sunčanim uslovima

- punjive baterije (32Ah) omogućavaju minimalno 6 dana kontinualnog merenja u zimskim  uslovima

- sadrži prenosni analizator tip 2250 za merenje, akviziciju i analizu

- sadrži outdoor mikrofon tip 4952 za kontinualna merenja u svim vremenskim uslovima

- kompatibilan sa PC programima za upravljanje, analizu i postprocesiranje (Measurement     Partner Suite, Noise Sentinel)

- interna automatska provera (Charge injection Calibration)

- automatska periodična merenja

- mogućnost daljinskog upravljanja (3G)

- snimanje zvučnog zapisa

- automatska identifikacija događaja po kriterijumu premašenog nivoa