Evaluator tip 7820

B&K - Softveri za post-procesiranje buke u radnoj i zivotnoj sredini

Evaluator tip 7820 je PC program koji radi u Windows® okruženju i koristi se u kombinaciji sa Brüel & Kjær fonometrima za arhiviranje, izveštavanje, analizu i ocenu buke u životnoj sredini.

Grafički interfejs Evaluatora sadrži niz alatki za naprednu analizu merenja i proračun merodavnog nivoa buke (Lr) u skladu sa ISO 1996 međunarodnim standardom i brojnim nacionalnim standardima (Austrija, Belgija, Švajcarska, Italija, Danska, Francuska, Nemačka, holandija, Portugal, Kanada, SAD, Engleska)

Proračun merodavnog nivoa se zasniva na kombinovanju reprezentativnih mernih uzoraka (profila buke) koji obuhvataju izvore buke i situacije od interesa. Program omogućava da se merni profili buke na adekvatan način markiraju kako bi se na ekvivalntni nivo dodali penali za tonalnost i impulsnost buke ili period dana (na primer, penali za buku u toku noćnog perioda). Takođe je moguće dodati i korekcije usled uticaja drugih relevantnih faktora za proračun merodavnog nivoa buke (meteorološki parametri...)

Evaluator tip 7820 se koristi za ocenu uticaja (proračun merodavnog nivoa, Lr): industrijske buke, saobraćajne buke (putevi, železnica), komunalne buke.