VIBROCONTROL 6000

B&K Vibro - Sistemi za monitoring vibracija

VIBROCONTROL 6000 predstavlja novu generaciju ''on-line'' sistema za zaštitni i dijagnostički monitoring mašina. Njegova preciznost, velika osetljivost i brzina reakcije na iznenadne promene u ponašanju mašina obezbeđuju dugoročnu raspoloživost i pouzdanost u toku eksploatacije.
VIBROCONTROL 6000 je modularni sistem za zaštitni monitoring koji je dizajniran za kontinuirano merenje i nadzor vibracija mašina pomoću različitih tipova permanentno instaliranih senzora.

 

Osnovne karakteristike

- Izuzetna kompaktnost- u jedan rek visine 3HU moguće je smestiti i do 36 kanala
- Raznovrsnost napajanja- u jednom modulu obuhvaćeno je i DC i AC napajanje. Mogućnost dvostrukog i trostrukog redundatnog napajanja
- Monitoring moduli dizajnirani prema specifičnosti namene
- Namenski softver za kontrolu rada VC-6000 i prikazivanje podataka
- Visoka pouzdanost- monitoring moduli imaju visoku vrednost MTBF(mean time between failure) parametra. Automatski nadzor sopstvene ispravnosti monitoring modula pomoću pojedinačnih OK releja i OK releja za nadzor ispravnosti celokupnog monitoring reka.
- Vreme odziva releja od 10 ms čini ga jednim od najbržih zaštitnih sistema na svetu
- VIBROCONTROL 6000 ispunjava zahteve najvažnijih međunarodnih standarda: API 670 rev.4, ISO 10816, ISO 7919.
- Brojni digitialni interfejsi (RS-232, RS-485, LAN) i protokoli za transfer podataka (Modbus, Dual Modbus, OPC...) omogućavaju različite načine za povezivanje sa softverom Compass 6000 za dijagnostički monitoring, vizuelizaciju i arhiviranje podataka i povezivanje sistema na nivou cele organizacije

TIP

STACIONIRANI

HARDWARE

 

SOFTWARE